Tomatodling året runt

Företaget grundades i juni 2006 av ägarna Johanna och Jan Smith, men odlingen startade redan år 1998. Företaget är sedan 2007 inriktat på tomatodling året runt. Vi odlar körsbärstomat och rund tomat.

Den totala arealen uppgår till knappt 10 000 m2 och sysselsätter förutom ägarna 10 heltidsanställda. Våra anställda kommer från Finland, Serbien, Thailand, Bosnien och Ukraina.

I vår värmeanläggning kan som bränsle användas torv, pellets, flis eller spannmål. Idag värms växthusen upp med flis från närområdet.

Bekämpningen av växtsjukdomar och skadegörare görs i huvudsak biologiskt och pollineringen sköts om av humlor.

041 4651 094